(Levens)Testament

Wie behartigt je financiële en medische belangen als je dat zelf niet meer kunt of wilt? Wat zijn je wensen wanneer je wilsonbekwaam geworden bent? Dit zijn zaken die vastgelegd kunnen worden in een levenstestament. Met het levenstestament houd je zelf de regie over wie later de beslissingen neemt als je dat zelf niet meer kunt of wilt. Het is een goed alternatief voor onderbewindstelling en mentorschap.

In een testament bepaal je aan wie en hoe je vermogen wordt nagelaten bij overlijden. Testamenten worden tegenwoordig vooral gemaakt om heffing van erfbelasting te voorkomen of uit te stellen. Daarnaast kun je iemand aanwijzen die de nalatenschap afwikkelt (een executeur) en is het ook mogelijk om jouw specifieke wensen over de verdeling vast te leggen.
Wij kunnen ons goed voorstellen dat het lastig is om te bepalen wat je allemaal wilt of kunt regelen en nodigen je daarom van harte uit voor een gesprek.

Je kunt hiervoor contact opnemen met Loes van der Poel of Jelly Cassuto.

mr. Loes van der Poel

mr. Loes van der Poel

Kandidaat-notaris

(0252) 433 948
Loes@arsenault.nl

Jelly Cassuto

Jelly Cassuto

Notarieel medewerkster

(0252) 433 940
Jelly@arsenault.nl

Verrassend anders