Maatregelen in verband met corona

​In verband met de verspreiding van het coronavirus worden ook wij tot ingrijpende maatregelen gedwongen. Ons kantoor blijft voor u geopend zolang dit op een verantwoorde wijze mogelijk is en wij niet door de Rijksoverheid worden gedwongen tot sluiting.

Wij houden alle berichtgevingen en adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM omtrent het coronavirus nauwlettend in de gaten. Naar aanleiding daarvan hebben wij met ingang vanaf heden onder andere de volgende maatregelen getroffen:

  • wanneer u last heeft van één van de bekende Corona verschijnselen (zoals hoestklachten, koorts, kortademigheid) of in contact bent geweest met personen die besmet zijn (geweest) verzoeken wij u om niet bij ons kantoor langs te komen en telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen;
  • wij vragen u om het aantal bezoekers van ons kantoor tot het minimum te beperken. Passeren doet onze notaris uitsluitend met de partijen die bij de transactie direct betrokken zijn en van wie de handtekening is vereist;
  • wij vragen aan onze medewerkers om waar mogelijk thuis te werken, wel is er een minimale bezetting op kantoor aanwezig. Wij vragen u hiervoor om uw begrip;
  • de notaris en onze medewerkers geven even geen handen meer en houden anderhalve meter afstand, verder doen wij er alles aan om de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid te hanteren.

Voor veel rechtshandelingen bestaat de mogelijkheid dat u daarvoor een volmacht verleent. Indien u dit wenst kunt u uiteraard contact met ons op te nemen om de mogelijkheden te bespreken. Gedurende deze bijzondere situatie worden er voor het opmaken van een volmacht door ons kantoor geen extra kosten in rekening gebracht.

Wij danken u voor uw begrip en medewerking!